“Lacto Seven Lielā ģimenes loterija” laimētāji:

“Izbrauciens ar nomas plostu no Žagarkalns” laimētājs:

Nr.p.k.VārdsUzvārdsTālrunis
 VinetaSiliņa26003…

“Izklaides parka Tarzāns dāvanu karte 100 eur” laimētāji:

Nr.p.k.VārdsUzvārdsTālrunis
 JeļenaŠukste26120…
 OskarsPopēns28860…

“Izklaides parka Tarzāns dāvanu karte 50 eur” laimētāji:

Nr.p.k.VārdsUzvārdsTālrunis
 OlgaAleksandrova29161…
 BaibaStebera26481…

“Izklaides parka Avārijas Brigāde dāvanu karte” laimētāji:

Nr.p.k.VārdsUzvārdsTālrunis
1.LorencsGiļs25639…
2.IngaKupins28279…
3.MaksimsSilins29878…
4.IneseKļaviņa28811…

Ar laimētājiem sazināsimies personīgi un vienosimies par balvu saņemšanu. Ierodoties saņemt laimēto balvu, uzvarētajam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte).

Lacto Seven Lielā ģimenes loterija

 1. SIA Vitabalans, reģ. nr. 40003723020, juridiskā adrese: Kalnciema iela 40D, Rīga, Latvija LV-1046.
 2. SIA Vitabalans, reģ. nr. 40003723020, juridiskā adrese: Kalnciema iela 40D, Rīga, Latvija LV-1046.
 3. Loterijas norises teritorija: Visās aptiekās un interneta aptiekās visā Latvijas Republikas teritorijā
 4. Loterijas norises sākuma un beigu datums;
  1. Loterijas norises sākuma datums: 2021. gada 01. februāris. Loterijas beigu datums 2021. gada 01.marts.
  2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2021.gada 01. februāra līdz 2021.gada 28. februārim.
 5. Balvu fonds:
  Laimesta nosaukums Viena laimesta vērtība ar PVN Skaits Summa ar PVN
  Izbrauciens ar nomas plostu no Žagarkalns 265,00 1 265,00
  Izklaides parka Tarzāns dāvanu karte 100,00 2 200,00
  Izklaides parka Tarzāns dāvanu karte 50,00 2 100,00
  Izklaides parka Avārijas Brigāde dāvanu karte 30,00 4 120,00
  Kopā: 685,00
 6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
  1. tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 4000 (četri tūkstoši) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 9 (deviņi) pret 4000 (četri tūkstoši).
 7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvu iegūšanu, no 2021. gada 01. februāra līdz 2021. gada 28. februārim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts kādā no Latvijas teritorijā esošajām aptiekām vai internetaptiekām. Loterijā piedalās uztura bagātināja produkts “Lacto Seven” N20, N50, N100, N120, N250 un “Lacto Seven kids” N20, N50 iepakojumi. Jāsaglabā pirkuma apliecinošs dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:
  • Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.lactoseven.com/lv/konkurss. Anketā jānorāda: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, pilsēta, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, pilsēta, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
  1. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētājus. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5.punktam”
  2. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādejādi izvairoties no iespējams datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.
  3. izpildot loterijas nosacījumus vairakkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.
  4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.
 8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildus izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 9. Loterijā tiek noteikta 1 (viena ) izloze, kurā piedalās visas saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. Punktu
  • Izlozes norises laiks: 01.03.2021. pulksten 14.00
  • Izlozēto balvu skaits 9 (deviņas):
   • Dāvanu karte izbrauciens ar plostu 265Eur no “Žagarkans” 1 ( viens) laimētājs 1(viens) rezervists.
   • Dāvanu karte no izklaides parka “Tarzāns” 100Eur 2 (divi) laimētāji, 2 (divi) rezervisti.
   • Dāvanu karte no izklaides parka “Tarzāns” 50Eur 2 (divi) laimētāji, 2 (divi) rezervisti.
   • Dāvanu karte no izklaides parka “Avārijas Brigāde” 30 eur 4 (četri) laimētāji, 4 (četri) rezervisti.
  1. Izloze tiks organizēta SIA Vitabalans telpās, Kalnciema ielā 40D, Rīgā.
  2. Izlozē katram balvu veidam tiks izlozēti papildus rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.
 10. pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2021.gada 01. Martā līdz pulksten 23.59 mājas lapā www.lactoseven.com/lv un Vitabalans Latvija Facebook lapā.
 11. Laimesta ieguvēji par tā saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts reģistrācijā.
  1. Balvas varēs saņemt tikai klātienē, iepriekš vienojoties par laiku, SIA Vitabalans telpās Kalnciema ielā 40D, Rīga. Balvas varēs saņemt divas nedēļas pēc laimētāju paziņošanas, tas ir 15.martam 2021.gadam.
  2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētajam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotāja ar pretenziju par balvu.
  3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personas apliecinošu dokumentu (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotāja ar pretenziju par balvu.
  4. Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2021.gada 01. Februāra līdz 2021.gada 28. Februārim un attēlotam loterijas preces nosaukumam Lacto Seven / Lacto seven kids, pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.
  5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:
   1. Nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;
   2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;
   3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;
   4. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem
   5. ir papildinājis pirkuma dokumentu numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju
  6. Loterijas rīkotajiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētajam balvas vērtībā skaidrā naudā.
 12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotajam – SIA “Vitabalans”, ( Kalnciema iela 40D, Rīga LV-1046, Latvija) līdz 2021.gada 10.martam ar norādi Loterija “Lacto Seven lielā ģimenes loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, netiks izskatītas.
  1. Loterijas rīkotājs izskata pretenziju un atbild uz to 15(piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas, Ja Loterijas rīkotājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Vitabalans” darbinieki un viņu ģimenes locekļi. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka uzņēmuma darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
 14. Loterijas rīkotājs neatbild par Loterijas dalībnieka izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumu vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
  1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
  2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.